Door de werkgroep Rund, waarin mensen zaten van de UTV, ROMidwest, NAJK en studenten werd tot 1993 rundvee- evenementen georganiseerd, waaronder de veebeoordelingswedstrijden. Nadat het UTV- bestuur in 1992 te kennen had gegeven de wedstrijden niet langer meer te willen organiseren, is vanuit de studenten het initiatief gekomen deze zelf te gaan organiseren. De L.S.C.V. werd opgericht die de organisatie van dit jaarlijkse evenement op zich heeft genomen.

Van elke deelnemende instelling nemen twee student zitting in de commissie. Deze commissie bestaat uit 10 personen, die de organisatie van de wedstrijd op zich nemen. De samenstelling van de commissie wisselt elk jaar. Nieuwe mensen betekent nieuwe ideeën, enkele blijven zitten om de nieuwe commissie op gang te helpen. Van iedere onderwijsinstelling nemen 7 studenten deel aan de wedstrijd.

De deelnemende scholen zijn:

• HAS Den Bosch
• Aeres Hogeschool
• Van Hall Larenstein (Leeuwarden)
• Universiteit Utrecht
• Wageningen Universiteit

Naast individuele deelname is er ook een teamklassering van de beste 4 in de ochtendronde waarvoor een wisselbeker wordt uitgereikt.