LSCV 2018

“Fryslân boppe” op de LSCV.

Vriezenveen – Op 14 april jl. vond het nationaal kampioenschap veebeoordelen voor studenten plaats. Dit jaar mochten wij te gast zijn op het bedrijf van de familie Winter in Vriezenveen. Juryleden deze dag waren Gerbrand van Burgsteden en Gert ten Have. Puntentelling werd gedaan door Henk Daatselaar

In de ochtendronde moesten 5 vaarzen geplaatst worden en twee oudere koeien beoordeeld worden op de onderbalk. Er werd een vijftal beste, doch diverse vaarzen getoont die op volgorde geplaatst moesten worden. Dit bleek nog best lastig, omdat de dieren heel divers bleken te zijn. Naast de vaarzen waren er ook nog twee oudere koeien die beoordeeld moesten worden op de onderbalk. Na de ochtendronde ging Jentsje Bootsma aan kop met 133 punten

In de middagronde kwamen vijf, vierde en vijfde kalfskoeien in de ring die op volgorde geplaatst moesten worden. En vervolgens mondeling toegelicht door de beste tien deelnemers uit de ochtendronde. De plaatsingen waren zeer divers en de mondelinge toelichtingen waren van zeer hoog niveau. Het hoogste cijfer was deze keer voor Jacco Posthumus. Hij kreeg maarliefst een 9,5!

De scholencompetitie werd gewonnen door Dronten, Wageningen eindigde als 2e. De absolute winnaar deze dag was Jentsje Bootsma, voor het van Hall Larenstein. De tweede prijs ging naar Jacco Posthumus, eveneens voor het van Hall Larenstein. De derde prijs ging naar Cees Albring voor Aeres Hogeschool in Dronten.

Onze dank gaat uit naar de sponsoren, deelnemers en de familie Winter!

Het kampioenschap

Op de Scholenkampioenschap veebeoordelen wordt een individuele competitie gehouden en een scholencompetitie. Per hogeschool mogen maximaal 7 studenten deelnemen aan de individuele competitie. De punten van de vijf beste studenten per school tellen mee voor de scholencompetitie. Daarom moeten minimaal 5 studenten per hogeschool deelnemen om deel te nemen aan de scholencompetitie.

De competitie bestaat uit drie rondes. Een ochtendronde, een middagronde en een mondelinge ronde. In de ochtenronde moeten twee koeien op de onderbalk- en bovenbalkkenmerken geschoord worden en worden vijf vaarzen  gerangschikt op de bovenbalkkenmerken. In de middagronde dienen wederom vijf vaarzen gerangschikt worden, maar dan alleen op het algemeen voorkomen. 

De deelnemers met de beste scores voor beide rondes mogen één voor één hun volgorde van de middagronde mondeling toelichten voor de jury. Voor deze selectie wordt door de commissie naar een duidelijke scheiding in het puntenaantal gezocht. De jury geeft voor deze toelichting een cijfer en voor de juiste volgorde punten. Aan de hand van het zodoende verkregen puntenaantal wordt een eindklassement opgemaakt.