Na een mooie 2022 editie kunnen we de datum voor 2023 alvast bekend maken! Vrijdag 7 april!

LSCV 2022

 

Biddinghuizen – Op vrijdag 3 juni 2022, heeft het Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen voor Studenten na 3 jaar eindelijk weer plaatsgevonden! Dit jaar mochten wij te gast zijn op het bedrijf van familie Van de Vliert in Biddinghuizen. De juryleden deze dag waren Hielke van der Gaast en Jacco Posthumus. De puntentelling is gedaan door Henk Daatselaar.

In de ochtendronde zijn eerst een vaars en een vierde kalfskoe beoordeeld op onderbalk kenmerken. Daarna is een groep van vijf beste vaarzen getoond die op volgorde geplaatst diende te worden. Na de ochtendronde stonden drie deelnemers van drie verschillende scholen ruim boven de rest, met Jilles Jan Kooistra aan kop met 88 punten.

In de middagronde één derde kalfskoe en vier tweede kalfskoeien in de ring die op volgorde geplaatst moesten worden. Vervolgens zijn de mondelingen toegelicht door de beste elf deelnemers uit de ochtendronde. De plaatsingen waren zeer divers en de mondelinge toelichtingen van zeer hoog niveau. Het hoogste cijfer met een 9.5 werd gegeven aan Martin de Man! Dit jaar is er ook weer keihard gestreden voor de kampioensbeker. Waar vorige editie Utrecht de titel won, heeft dit jaar Dronten het scholenkampioenschap weer terug veroverd! 

De tweede plaats is dit keer voor De Has den Bosch, de derde plaats voor Wageningen. De absolute winnaar van deze dag is Martin de Man. Martin heeft met zijn uitstekende mondeling Jilles Jan Kooistra (2e plek) en Sander van Essen (3e plek) achter zich gelaten.

Wij willen hierbij nogmaals de sponsoren, de juryleden, de puntenteller, deelnemers en de familie Van de Vliert bedanken.

Het kampioenschap

Op de Scholenkampioenschap veebeoordelen wordt een individuele competitie gehouden en een scholencompetitie. Per hogeschool mogen maximaal 7 studenten deelnemen aan de individuele competitie. De punten van de vijf beste studenten per school tellen mee voor de scholencompetitie. Daarom moeten minimaal 5 studenten per hogeschool deelnemen om deel te nemen aan de scholencompetitie.

De competitie bestaat uit drie rondes. Een ochtendronde, een middagronde en een mondelinge ronde. In de ochtenronde moeten twee koeien op de onderbalk- en bovenbalkkenmerken geschoord worden en worden vijf vaarzen  gerangschikt op de bovenbalkkenmerken. In de middagronde dienen wederom vijf vaarzen gerangschikt worden, maar dan alleen op het algemeen voorkomen. 

De deelnemers met de beste scores voor beide rondes mogen één voor één hun volgorde van de middagronde mondeling toelichten voor de jury. Voor deze selectie wordt door de commissie naar een duidelijke scheiding in het puntenaantal gezocht. De jury geeft voor deze toelichting een cijfer en voor de juiste volgorde punten. Aan de hand van het zodoende verkregen puntenaantal wordt een eindklassement opgemaakt.